8 กรกฎาคม 2562 บุรีรัมย์จ่อเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งศึกษาวิจัยนกกระเรียนพันธุ์ไทย

ที่มา: https://www.naewna.com/local/424825

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ภายหลังจากทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสวนสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้นำนกกระเรียนพันธุ์ไทยซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วในอดีตที่ผ่านมามาทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ 3 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีความเหมาะสมและอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ่างเก็บน้ำสนามบิน อำเภอประโคนชัย ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2561 รวมจำนวน 115 ตัว โดยจากการสำรวจติดตามพบว่า นกกระเรียนที่นำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำทั้ง 3 แห่ง  ปัจจุบันเหลืออยู่ 71 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้มีครอบครัวนกที่ฟักไข่ในพื้นที่เพิ่มจำนวน 3 ครอบครัว โดยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจะเริ่มมีคู่ตอนอายุ 3 ปี และสามารถวางไข่ได้ตอน 4 ปี ซึ่งพบว่านกเหล่านี้ยังคงอาศัยและหากินอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และขยายอาณาเขตออกไปยังอำเภอรอบข้าง รวมถึงเขตพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดสุรินทร์ด้วย  ซึ่งในวันที่ 5 ส.ค. 2562 ทางจังหวัดบุรีรัมย์ จะร่วมกับสวนสัตว์นครราชสีมา ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากโดยได้รับสนับสนุนงบจากบริษัทเอกชนในการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ และความเป็นมาของนกกระเรียนพันธุ์ไทย